Printed from www.primodanmark.dk
Ny udbudsform i Odense Kommune
Printervenlig udgave

Odense Byråd har netop besluttet at udbyde vedligeholdelsen af kommunens veje i et udbud, der er det hidtil største på det kommunale område. Udbuddet har en længde på 15 år, en kontraktsum på ca. 500 mio. kr. og udbydes i en ny udbudsform, som Odense Kommune selv har udviklet.

Udbuddet er det første af sin art i Danmark og er et såkaldt funktionsudbud med fleksible elementer, der omfatter vedligeholdelsen af asfalt på kommunale veje, cykelstier, fortove og pladser. Udbuddet forener det gode fra forskellige udbudsformer, og det giver store fordele.


Entreprenøren får ansvar for at lægge både asfalt, kantstene og fortov, der gerne skal lægges samtidigt for at sikre, at regnvandet ledes i kloakken og ikke ind i haver og kældre. Det er i dag en udfordring, som kommunerne selv sidder med. Ved almindelige funktionsudbud på asfalt står kommunerne nemlig selv for at lægge kantstene og fortov, mens entreprenøren udelukkende står for at lægge asfalt.


- Nu får vi det bedste fra to verdener. Entreprenøren får ansvaret for at sammentænke de to typer arbejde men har samtidig hele tiden mulighed for at trække på og sparre med kommunens eksperter, siger Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.


Odense Kommune har afprøvet en demoversion af den nye udbudsform i Næsby i Odense, og kommunen har desuden gode erfaringer med funktionsudbud på vejvedligeholdelse i det åbne land.


Udbuddet på vedligeholdelse af vejene i Odense sendes ud i slutningen af maj 2012, og Odense Kommune forventer, at kontrakten kan træde i kraft 1. januar 2013.