Printed from www.primodanmark.dk
Ny stormflodsordning i kraft
Printervenlig udgave

Den 1. oktober 2012 træder den nye stormflodsordning i kraft. Det betyder, at forsikringsselskaberne skal afgøre, om der skal udbetales erstatning i stormflodssager. Afgørelserne, som hidtil har været truffet af Stormrådet, vil kunne påklages til rådet, som endvidere skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes arbejde med stormflodssager.

 

Den nye ordning skal gøre det enklere for skadelidte at få behandlet en stormflodssag. Der er fremover kun ét sted, man skal henvende sig, når man skal anmelde en skade, ligesom selve behandlingen gøres mere smidig.

 

Det bliver også lettere at anmelde en stormflodsskade. Anmeldelse skal ske via Stormrådets hjemmeside, hvor et nyt system guider anmelderen gennem forskellige spørgsmål, som skal besvares, herunder hvilket forsikringsselskab, man er forsikret i, hvilken type skade, der er tale om mv.

 

Stormrådet vurderer fortsat, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt. Dette meldes ud til forsikringsselskaberne, som herefter i givet fald kan påbegynde sagsbehandlingen af eventuelle anmeldelser ved hjælp af en til formålet etablereret database, Stormbasen.

 

Stormrådet skal fremover tage sig af klager over og føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal det ske til Stormrådet inden 8 uger fra afgørelsestidspunktet.
 

Læs mere på Stormrådets hjemmeside her.