Printed from www.primodanmark.dk
Ny plan for tilsyn og rådgivning til kommunerne
Printervenlig udgave


Forebyggelse, dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, beredskabsplanlægning - og uddannelser inden for de tre områder. Det er de aktiviteter, som Beredskabsstyrelsen gennemfører i forhold til kommunerne. Alle disse aktiviteter bliver nu samlet i én plan.

Formålet med planen er at sikre og videreudvikle et godt og relevant serviceniveau over for de kommunale beredskaber. Planen er et af resultaterne af den undersøgelse af styrelsens tilsyns- og rådgivningsopgaver, som Beredskabsstyrelsen i efteråret 2008 besluttede at anmode et konsulentfirma om at gennemføre.

Undersøgelsen viste, at dialogen mellem styrelsen og de eksterne interessenter - efter konsulentfirmaets vurdering - generelt opleves som tilfredsstillende og positiv af alle parter. Anbefalingerne i rapporten koncentrerede sig på den baggrund primært om, hvordan denne dialog kunne videreudvikles og optimeres.

Planen vedrører styrelsens tilsyns- og rådgivningsaktiviteter i 2. halvår 2009 og er det første skridt på vejen mod en egentlig samlet koordinering af styrelsens aktiviteter på tilsyns- og rådgivningsområdet - gennemført i dialog med de kommunale parter.

I planen præsenteres tilsyns- og rådgivningsaktiviteterne i 2. halvår 2009 - i form af dels en beskrivelse af aktiviteterne og deres formål, dels af en oversigt over samtlige planlagte tilsyns- og rådgivningsaktiviteter i resten af 2009.

Læs planen her