Printed from www.primodanmark.dk
Ny national øvelsesvejledning på beredskabsområdet
Printervenlig udgave

Beredskabsstyrelsen har den 30. maj 2013 offentliggjort en ny national øvelsesvejledning, der skal understøtte myndighedernes øvelsesaktiviteter og bidrage til at sikre, at læringspunkter omsættes til udviklinger af beredskabet.

 

Vejledningen indeholder bl.a. skabeloner, som organisationer kan bruge til at omsætte læringspunkter fra afholdte øvelser til konkrete forandringer i beredskabet.

 

Målgruppen for vejledningen er organisationer og personer, der udvikler beredskabet gennem øvelser, som f.eks. kommuner, regioner, politikredse, ministerier, styrelser og private virksomheder med beredskabsansvar.

 

Vejledningen gennemgår forskellige øvelsestyper, herunder

  • procedureøvelser (afprøvning af nedskrevne procedurer)
  • dilemmaøvelser (afveje udfordringer f.eks. i forbindelse med krisekommunikation)
  • krisestyringsøvelser (stabsøvelser)
  • fuldskalaøvelser (med fokus på det operationelle niveau)

 

Vejledningen skal ses i sammenhæng med hjemmesiden www.øvelsesforum.dk og de
øvrige aktiviteter, som løbende planlægges og gennemføres af Det centrale øvelsesforum.

Det centrale øvelsesforum består af repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret,

Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen, og vejledningen er således udarbejdet på et myndighedsfælles grundlag.

 

National øvelsesvejledning kan ses her