Printed from www.primodanmark.dk
6. Ny lov giver bedre cyberforsvar
Printervenlig udgave


Staten og andre samfundskritiske instanser bliver nu bedre beskyttet mod it-angreb. Det er resultatet af en ny lov, som Folketinget har vedtaget den 1. juni 2011.

I dag er det muligt at angribe den internetbaserede infrastruktur. Det kan have alvorlige konsekvenser for vitale samfundsfunktioner, som for eksempel banker, elforsyning og offentlige hjemmesider m.m. Derfor skal sikkerheden på internettet have høj prioritet.

Med loven kan den statslige varslingstjeneste for internettrusler - den såkaldte GovCERT - få adgang til indholdet af internetbaseret kommunikation - også kaldet pakkedata. I forbindelse med sikkerhedshændelser, som for eksempel cyberangreb kan varslingstjenesten modarbejde og begrænse angrebet.

Loven finder anvendelse på IT- og Telestyrelsens behandling af personoplysninger, som er indeholdt i pakke- og trafikdata, ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler.

Kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, kan efter anmodning blive tilsluttet den statslige varslingstjeneste for internettrusler.

Se nærmere om lovforslaget og dets behandling i Folketinget her.