Printed from www.primodanmark.dk
Ny kortlægning af trusler og vold mod politikere - i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske regering har i september besluttet at lave en kortlægning af omfanget og udviklingen af trusler og vold mod politikere i valgåret 2014, hvor der var valg både til kommune, region, rigsdag og EU-parlament.

 

Kortlægningen sker på baggrund af tidligere undersøgelser, der viser, at hver femte politiker har været udsat for trusler og vold. Hver tiende politiker har valgt at afstå fra at engagere sig eller udtale sig i specifikke spørgsmål af samme grund.

 

Den seneste undersøgelse heraf fra 2013 omfattede 9.000 ud af de 14.000 ordinære medlemmer af politiske organer på lands-, regionalt og kommunalt niveau i Sverige og kan ses her.

 

Supervalgåret 2014 i Sverige har indebåret øget eksponering af politisk aktive, og der gennemføres derfor en mere indgående undersøgelse af problemets omfang og udvikling.

 

 

For at få et billede af, hvordan kommuner og regioner konkret arbejder med at håndtere trusler og vold mod folkevalgte, har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), med støtte fra regeringen, tidligere i år udarbejdet en rapport, der beskriver situationen og giver eksempler på, hvordan man har arbejdet med problemet på lokalt niveau.

 

Rapporten fra SKL med anbefalinger til indsatsen i kommuner og regioner kan ses her.