Printed from www.primodanmark.dk
Ny konference: På vej mod den robuste kommune
Printervenlig udgave

PRIMO afholdte den 1. marts 2012 sin konference om kommunerne og lokal resiliens, med fokus på robusthed og modstandsdygtighed i lokalsamfundet gennem øget borgerinddragelse.


PRIMO og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) har efterfølgende besluttet at fortsætte initiativet, i første omgang frem til udgangen af 2012, med henblik på afsøgning af konkrete projektmuligheder i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.


Organisationerne har iværksat et projektforløb "Kommunerne og den lokale robusthed", som har til formål at tilføre lokalområderne ny kompetence til at modstå kommende uforudsete hændelser.


På en konference torsdag den 6. september 2012 kl. 13 i Byrådssalen på Høje-Taastrup Rådhus vil der blive givet en status over perspektiverne i arbejdet efter konferencen den 1. marts 2012, hvor der viste sig bred tilslutning til projektet.


Programmet for konferencen den 6. september 2012 vil blive sammensat ud fra tre sammenhængende platforme - og med kommunernes robusthed i centrum:


(1) EU's rammer for arbejdet med national risikovurdering og et sammenhængende beredskab.


(2) Den igangværende proces frem mod en ny aftale for det danske nationale redningsberedskab med aktuelle politiske indspark fra beredskabsforligskredsen


(3) Opfølgning på 1. marts konferencen med eksempler på nye konkrete projekter til understøtning af den lokale robusthed.


Interessetilkendegivelser og evt. forslag til projekter sendes til projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen (njohan@juhl-nielsen.dk).