Printed from www.primodanmark.dk
Ny kandidatuddannelse i risikoledelse ved KU i 2014
Printervenlig udgave

Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har i oktober 2013 fået akkrediteret kandidatuddannelsen "Security Risk management".

 

Uddannelsen starter september 2014 med et optag på maks. 50 studerende.  Uddannelsen er 2-årig og afsluttes med et speciale.

 

Uddannelsen skal uddanne dimittender, som kan hjælpe offentlige og private virksomheder,

myndigheder m.fl. med at imødegå nye sikkerhedspolitiske udfordringer og gennemføre risikovurderinger.

 

Universitetet peger på udfordringer som "… stadigt mere komplekse globale politiske beslutningsprocesser, en mere ustabil globaliseret økonomi, klimaforandringer, terrorisme, social og politisk mobilisering 'nedefra' og kulturelle processer, der udfordrer eksisterende normer.

 

Andre udfordringer kommer 'indefra' i form af nye krav fra medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter."

 

Dimittenderne skal arbejde i private og offentlige virksomheder i "… jobfunktioner, hvor fokus er på at udvikle, evaluere og lede projekter i relation til organisatorisk og politisk forandring.

 

Dette gælder i særdeleshed rådgivning om og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring, samt udvikling af strategier, policy alternativer og de institutionelle rammer der understøtter disse."

 

Uddannelsen gennemføres på engelsk.

 

Se nærmere om uddannelsens sigte og indhold her.