Printed from www.primodanmark.dk
Ny bog sætter spotlight på kommunernes juridiske ansvar
Printervenlig udgave


Anmeldelse af ’Juridisk risikostyring i kommuner'

Ved Peter Sylow, EIRM

’Juridisk risikostyring i kommuner’ er titlen på en ny bog af Britt Vonger, chefkonsulent i KL, og Jon Iversen, chefjurist i DSB. Bogen giver en meget brugervenlig og anvendelsesorienteret gennemgang af de udfordringer, som kommunerne står over for, når de vil sikre, at deres juridiske opvare bliver løst på en optimal måde.


Den kan anbefales til alle, der arbejder med organiseringen af de nye kommuner (eller andre offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner) som inspiration til de overvejelser, man bør gøre sig, når man tilrettelægger varetagelsen af de juridiske opgaver.

Bogen kan endvidere anbefales til alle, der konkret eller indirekte arbejder med juridiske problemstillinger i kommuner og andre offentlige myndigheder.

Bogens hovedkapitler omfatter:

• Juridisk risikostyring i kommuner
• Compliance – overholdelse af love og andre regler
• Kontrakthåndtering
• Håndtering af retssager
• Anvendelse af advokater
• LEAN og juridisk risikostyring

Bogen analyserer de nævnte områder, indeholder eksempler fra det virkelige liv og er illustreret med konkrete retsafgørelser. Den er desuden forsynet med et noteapparat til videre fordybelse. Bogen er velskrevet og helt igennem præget af, at forfatterne og den kommunale praktikergruppe, der har været involveret, kender problemstillingerne.

Bogen er på mange måder banebrydende.

Den sætter fokus på offentlige myndigheders forøgede retlige forpligtelser. De større krav skyldes bl.a. stigende lovmæssig regulering af kommunerne, EU-rettens regulering af offentlige myndigheders virke og afsmitningen fra det engelske og amerikanske retssystemer, hvor offentlige myndigheder i stigende omfang er udsat for sagsanlæg. Det øgede ansvar illustreres af de citerede afgørelser om kommunernes mulige ansvar for løsningen af deres serviceopgaver.

Forfatterne belyser tilrettelæggelsen af de juridiske opgaver i kommunerne, hvilket også er nyt. Med dannelsen af de nye storkommuner er der god grund til at vurdere kommunernes behandling af hele det juridiske opgavespektrum og give konstruktive bidrag til, hvorledes man med fordel kan tilrettelægge varetagelsen af kommunens samlede juridiske opgaver.

Det fremgår af bogen, at antallet af jurister ansat i kommunerne er steget med omkring 50 % i de seneste 10 år. Organisatorisk har det juridiske område været lidt af et stedbarn, og det er derfor glædeligt, at der med den foreliggende publikation er et konstruktivt værktøj til overvejelserne om tilrettelæggelsen af varetagelsen af kommunernes retlige interesser.

Det er herudover ikke mindst en nyskabelse, at bogen vurderer varetagelsen af kommunens juridiske interesser ud fra en risikoledelsestankegang.

Kommunaldirektørforeningen har for nylig gennem PRIMO (Public Risk Management Organisation) udgivet en vejledning til risikoledelse i danske kommuner (Risikoledelse – en kommunal opgave, PRIMO 2007). Forfatterne anvender PRIMOs principper på de juridiske risici, som kommunerne står overfor – bl.a. som følge af de øgede juridiske krav til kommunerne, den øgede opmærksomhed på, at kommunerne ikke lider tab, og som følge af dårlig håndtering af ansættelser, afskedigelser, sagsbehandling, lovovertrædelser, udbud og kontrakter.

Risikostyring handler naturligt om, at man vurderer sine risici og sætter ind der, hvor sandsynligheden for de største tab er stor. Der er derfor en berøringsflade til hele tankegangen bag LEAN om at bruge sine ressourcer rigtigt, og det er derfor naturligt og rigtigt set, at der er et særligt kapitel om netop denne sammenhæng.

Man må håbe, at PRIMO og Kommunaldirektørforeningen vil tage initiativ til en seminarrunde med forfatterne, så de mange gode ideer kan blive drøftet med kommunale aktører og slå rod i form af den konkrete tilrettelæggelse af den kommunale administration

Læs mere om bogen her.