Printed from www.primodanmark.dk
Nulfejlskultur sløver den offentlige sektor
Printervenlig udgave

På Folkemødet 2013 på Bornholm offentliggjorde Produktivitetskommissionen sin analyse "Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er problemerne?". 

 

Analysen indeholder kommissionens første vurdering af, hvad det er, der skaber produktivitet
i den offentlige sektor, og hvor barriererne for at høste gevinsterne ligger.

 

Den helt korte version af vurderingen er, ifølge Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen, at fire forhold er de centrale: Tydelig ledelse, motiverede medarbejdere, klare resultatkrav og flere frihedsgrader i opgaveløsningen.

 

"Disse fire forhold udgør de grundlæggende præmisser for, at den offentlige sektor bevæger
sig i den rigtige retning. Og der er helt klart noget at komme efter - altså et potentiale,
der kan realiseres," siger Peter Birch Sørensen.

 

I diagnosen for den offentlige sektor peges der bl.a. på en række rammebetingelser, der kan hæmme tilskyndelserne til effektivisering, herunder manglende belønning af ledere og medarbejdere for at gennemføre "dristige" omlægninger og effektiviseringer (nulfejlskultur).

 

Politiske enkeltsager og nulfejlskultur indebærer øget kontrol og detailstyring, som i sin tur skaber øget risiko for fejl og nye klagemuligheder - en selvforstærkende mekanisme, der modvirker regelforenkling og afbureaukratisering.

 

Læs præsentationsplancherne fra Folkemødet den 15. juni 2013 her.

 

Produktivitetskommissionen forventes at komme med sine konkrete forslag og politikanbefalinger i løbet af august.