Printed from www.primodanmark.dk
NUL Arbejdsulykker: Sikkerhedstræning
Printervenlig udgave
Metodebeskrivelse af sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd og menneskelige faktorer.
Uddrag:

I traditionelt sikkerhedsarbejde fokuseres der ofte på maskiner, teknik og sikkerhedsudstyr, ikke på ledere og medarbejdere. Denne tilgang er utilstrækkelig. Man kan ikke gå ud fra, at blot teknikken er på plads, så er den menneskelige faktor det også.

Teknikken kan naturligvis skabe problemer, men ofte er det ledelsens og medarbejdernes handlinger eller undladelsessynder, der danner baggrund for ulykker. Det kan være manglende brug af sikkerhedsudstyr, forkert brug af værktøj, manglende instruktion i sikker udførelse af arbejdet osv.

Nøgleord
Håndbog; den menneskelige faktor; arbejdsmiljø; operationelt og taktisk niveau.

Forebyggelse af arbejdsulykker - sikkerhedstræning (PDF)