Printed from www.primodanmark.dk
Nuklear terror - en trusselsagenda
Printervenlig udgave
Svage stater og terror III. Rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier (DK, 2005)
Uddrag:

Nærværende rapport er den sidste af tre fra et projekt om svage stater og terror. Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan Danmark mest effektivt kan bidrage til at øge kapaciteten til terrorbekæmpelse i svage stater og hjælpe disse til at leve op til FN´s krav angående terrorbekæmpelse, først og fremmest Sikkerhedsrådsresolution 1373.

Download rapport (PDF)