Printed from www.primodanmark.dk
Norsk rapport om grundlæggende risikostyring
Printervenlig udgave
Grundlæggende viden om risiko, omkostningsnytte, risikostyring og beslutningstagning (NO, 2004)

Uddrag:

Begrebet risiko bliver i dag brugt i alle mulige sammenhænge - med forskellig og ofte uklar betydning. Måden hvorpå vi opfatter risiko har betydning for, hvordan vi handler for at styre sikkerhed og risici. Generelt forstår vi med risiko en kombination af mulige konsekvenser og usikkerhed om disse. Ofte lægger vi vægt på usikkerhedsdimensionen, således at risiko bliver ensbetydende med usikkerhed omkring, hvad konsekvenserne bliver.

Læs mere (PDF)