Printed from www.primodanmark.dk
NordSec 2014
Printervenlig udgave

Undersøgelsen af informationssikkerhed i den kommunale sektor NordSec 2012 gentages i 2014.

 

NordSec 2012 viste, at der fra 2010 til 2012 for de fleste områder kan ses fremgang på kommunernes indsats for informationssikkerhed. I forhold til den pågående digitalisering og efterlevelse af rammestandarder eller nationale standarder, var der dog en række forhold, der skulle have yderligere opmærksomhed.

 

I den planlagte undersøgelse for 2014 vil fokus derfor fortsat være på konsekvenserne af digitalisering af de kommunale kerneydelser.

 

Spørgerammen for 2012 genanvendes i videst muligt omfang for at sikre mulighed for at vurdere udviklingen over de seneste 2 år.

 

Undersøgelsen søges gennemført parallelt i Danmark, Norge og Sverige i foråret 2014 for at fremme muligheden for benchmarking mellem sammenlignelige kommunetyper på tværs af de nordiske lande.

 

Der henvises til PRIMOs nyhedsbrev fra januar 2012 for en nærmere beskrivelse af resultaterne fra NordSec 2012.

 

PRIMO følger området med henblik på at fremme en informationssikkerhedskultur, der både tilgodeser den øgede digitalisering og brugen af nye værktøjer i kommunikationen mellem kommune og borger.