Printed from www.primodanmark.dk
NordSec 2014 - status og foreløbige resultater
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark og KIT@ (Foreningen af Kommunale it-chefer) har gennemført NordSec 2014 - en spørgeskemaundersøgelse, hvor danske kommuner besvarer spørgsmål om kommunens aktuelle status for informationssikkerhed.

 

NordSec 2014 er en fortsættelse af tidligere undersøgelser fra 2008, 2010 og 2012. I 2014 har  hver fjerde kommune deltaget, herunder 5 af de 6 største kommuner.

 

NordSec 2014 undersøgelsen er gennemført på et tidspunkt, hvor det offentlige er kommet meget langt med digitaliseringsudrulningen og umiddelbart før kommunerne skal overgå til digital post med borgerne.

 

På de indre linier sker der store forandringer i form af medarbejdernes adgang til at bruge eget udstyr på kommunens net og data, sociale medier begynder deres indtog som del af de accepterede IT-platforme og mulighederne for outsourcing af funktionalitet og data via cloud løsninger bruges i stigende omfang. 

 

Dette udfordrer kommunernes IT-strategier og måden, man passer på data. Begreber som data på afveje og IT-kriminalitet er aktuelle temaer - også i en kommunal kontekst.

 

NordSec 2014 viser, at kommunerne i højere grad end tidligere følger anbefalingerne for, at informationssikkerhed er et fælles organisatorisk ansvar, og ikke kun kan placeres i IT-afdelingen.

 

Digitaliseringen er en stor forandringsproces i forhold til medarbejdernes arbejdsopgaver -  også i forhold til medarbejdernes viden og kompetencer for sikker brug af de digitale platforme.

 

Undersøgelsen viser således, at hver fjerde kommune har en procedure, der sikrer at medarbejderne uddannes i forhold til informationssikkerhed, hver femte informerer personalelederne om mulighederne for uddannelse og hver femte har afsat et budget, der gør det muligt at højne medarbejdernes kompetence i forhold til sikkerhed brug af IT.

 

Resultatet af NordSec 2014 formidles til de deltagende kommuner i forbindelse med Digitaliseringsmessen den 25. september 2014 og umiddelbart efter offentliggøres undersøgelsens generelle resultater.