Printed from www.primodanmark.dk
Nordisk sikkerheds- og tryghedsarbejde intensiveres
Printervenlig udgave
Artikel af beredskabsforsker Niels Johan Juhl-Nielsen (DK, 2005)

Uddrag:

Beredskabsetaten i Oslo dannede i dagene 25.-27. maj 2005 ramme om det 20. møde for de forvaltningsenheder i de nordiske hovedstæder, der arbejder med andquot;sikkerhed og tryghedandquot;. Det faglige møde giver hvert år anledning til at gøre status og udveksle nyttige erfaringer.

Hovedstæderne i Helsinki, Oslo og Stockholm har i de senere år kunnet rapportere
om en stadig større integrering af sikkerhedsarbejdet i kommunen, uafhængigt af om
afdelingerne er placeret under brandvæsenet eller er mere selvstændig i kommunens
forvaltning. Nationale lovgivninger understøtter den kommunale helhedsindsats. Generelt kan man sige, at kommunen i de øvrige nordiske lande udgør en hovedhjørnesten i sikkerheds- og tryghedsarbejdet. Et bredt anlagt risiko- og sårbarhedsarbejde (herunder med inddragelse af politiet) har kommunen som omdrejningspunkt og indbefatter tillige såvel ulykkes- som kriminalitetsbekæmpelse.

Download artikel (pdf)