Printed from www.primodanmark.dk
Kommuners krav om at ansatte skal bruge "NemID"
Printervenlig udgave

Kommunernes Landsforening har anmodet Datatilsynet om en udtalelse vedrørende det forhold, at flere kommuner stiller krav om, at kommunens medarbejdere skal anvende deres personlige NemID som en del af kommunens log-in procedure.


Efter KL's vurdering er det generelt set ikke hensigtsmæssigt at sammenblande personlige og erhvervsmæssige NemID ("personlig NemID" og "medarbejdersignatur").


Datatilsynet har på den baggrund afgivet en vejledende udtalelse, hvorefter offentligt ansattes anvendelse af personlig NemID som adgangsgivende til myndighedens systemer i arbejdsmæssig sammenhæng efter Datatilsynets opfattelse ikke er i overensstemmelse med persondataloven.


Læs Datatilsynets samlede udtalelse her.


Dette skaber problemer for bl.a. Odense Kommune og Gentofte Kommune, der begge har bygget dele af infrastrukturen op omkring netop denne login-procedure.  

KL er parat til at finde en løsning på de konkrete problemer, som kommunerne står med.

"Vi vil gerne have beskrevet de enkelte løsninger i kommunerne. Herefter vil vi så rette en samlet henvendelse til Datatilsynet," siger Charlotte Munksgaard, som er chefkonsulent i KL's center for borgerbetjening og it-politik.


"Hvis kommunerne mener, at de har it-løsninger, der fungerer, og som ikke er berørt af de hensyn, som Datatilsynet peger på, så må vi tage en snak med Datatilsynet om det" udtaler Charlotte Munksgaard til Computerworld.


Det vil fortsat være op til Datatilsynet selv at ændre afgørelsen.