Printed from www.primodanmark.dk
NCO: Kan enklare bli säkrare?
Printervenlig udgave
Svensk rapport om at mindske ulykker og forbedre sikkerhedsarbejdet (SE, 2004)
Uddrag:

Regeringen har gett Räddningsverket i uppdrag att genomföra projektet Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor – NCO, med ambitionen att i samverkan utveckla statsförvaltningens sektorsövergripande lärande om olyckor, skador, tillbud och säkerhetsarbete. Som en del av uppdraget ska NCO beskriva och göra en samlad bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige.

För att belysa och diskutera denna fråga arrangerade Räddningsverket och civila enheten vid Försvarsdepartementet den 30 januari 2004 ett seminarium i Rosenbad med temat ”Kan enklare bli säkrare?”. Det blev en intressant dag, som bland annat gav en inblick i det norska förenklingsarbetet, som har ambitionen att minska antalet HMS-relaterade föreskrifter från 100 till 6. I den avslutande debatten rådde enighet bland de berörda myndigheterna, näringslivet och kommunsektorn om såväl möjligheterna som behovet av förenklingar och ökat myndighetssamarbete inom området och att initiativ i denna riktning borde återfinnas i regeringens handlingsplan. Ett sammandrag av presentationerna och diskussionerna från seminariet återges i del 2 i denna rapport.

Kan enklare bli säkrare? (pdf)