Printed from www.primodanmark.dk
Nationalt Center for Cybersikkerhed
Printervenlig udgave

Som forudsat i regeringsgrundlaget er der nu etableret en national it-sikkerhedsmyndighed, Center for Cybersikkerhed. Centret er etableret under Forsvarsministeriet. Centret er organisatorisk placeret ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

 

FE har hidtil haft ansvaret for at beskyttelse forsvarets kritiske infrastruktur og har allerede meget stærke kompetencer på området. Sammenkoblet med kompetencer fra den tidligere IT- og Telestyrelse er der sikret en robust, koordineret indsats på området.

 

Centret skal løse tre hovedopgaver: 

  • Beskytte Danmark mod trusler rettet mod samfundsvigtig informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
  • Sikre en robust ikt-infrastruktur i Danmark
  • Varsle om og imødegå cyberangreb med henblik på at styrke beskyttelsen af danske interesser. 

 

Opgaverne løses blandt andet i form af varetagelsen af rollen som: 

  • Civil varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT)
  • Militær ikt-sikkerhedsmyndighed, herunder militær varslingstjeneste vedrørende internettrusler (MILCERT)
  • Myndighed vedrørende sikringen af civil kritisk ikt-infrastruktur på teleområdet.   

Desuden planlægger og gennemfører centret krisestyringsøvelser på nationalt og internationalt plan.

 

Se nærmere om centrets opgaver og aktiviteter her.