Printed from www.primodanmark.dk
National Strategi for forebyggelse og sundhedsfremme
Printervenlig udgave

Det Nationale Forebyggelsesråd's strategi andquot;Det er tid til handling - forebyggelse er en politisk vindersagandquot; blev præsenteret på en konference på Christiansborg den11. maj 2010.

Det Nationale Forebyggelsesråd afløste Motions- og Ernæringsrådet og Det Nationale Råd for Folkesundhed. De to råd bidrog markant til viden og fokus på kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), og påvirkede deri- gennem både den nationale og kommunernes forebyggelsespolitik efter kommunalreformen.

Det Nationale Forebyggelsesråd vil med sin nye strategi præsentere rådets overordnede synspunkter på tre væsentlige områder:

1. Sundhed ind i hverdagen, for at fremme alle borgeres sundhed

2. Målrettede forebyggelsestilbud og tidlig opsporing, til styrkelse
af sundheden hos de borgere der lever usundt eller er kronisk syge

3. Sammenhængende patientforløb i et sammenhængende sundheds-
væsen.

Strategien kan læses på
www.detnationaleforebyggelsesraad.dk