Printed from www.primodanmark.dk
National Sårbarhedsrapport 2009
Printervenlig udgave


Beredskabsstyrelsen har siden 2005 årligt udarbejdet og udgivet National Sårbarhedsrapport. Formålet med rapporterne er at samle op på årets erfaringer fra konkrete beredskabsindsatser, eksempelvis oversvømmelser og brande, samt at videreformidle relevant beredskabsmæssig viden.

Danmarkshistoriens største beredskabsindsats
I National Sårbarhedsrapport 2009 kan du bl.a. læse om danmarkshistoriens hidtil største enkeltstående beredskabsindsats, nemlig afviklingen af COP15, FN’s Klimakonference i København i december 2009. Derudover beskriver rapporten andre udvalgte hændelser, der testede det samlede beredskab i 2009 – bl.a. vandforureninger, lossepladsbrande, storm- og snevejr og ikke mindst en ny influenzatype - influenza A(H1N1)v.

Gode eksempler på beredskabsplanlægning
Rapporten indeholder desuden et temakapitel, som præsenterer syv gode eksempler på, hvordan virksomheder, organisationer og myndigheder kan tilrettelægge deres beredskab. Netop influenza A(H1N1)v er udgangspunktet for én af temakapitlets cases, hvor der sættes fokus på Sundhedsstyrelsens beredskabsplaner i forbindelse med håndteringen af influenzaen. Temakapitlet byder herudover på seks andre eksempler. Du kan bl.a. læse om ledelsesinddragelse i beredskabsplanlægningen i Århus Kommune og om PET’s forebyggende rådgivning.

Læs rapporten

Gå til beredskabsstyrelsens hjemmeside her