Printed from www.primodanmark.dk
National Sårbarhedsrapport 2008
Printervenlig udgave

Beredskabsstyrelsen har udgivet National Sårbarhedsrapport 2008, hvor man bl.a. kan læse om flere af de hændelser, der testede samfundets beredskab i 2008.

I årets nationale sårbarhedsrapport kan man også finde informationer om en række af de initiativer, myndighederne i 2008 tog for at styrke samfundets beredskab.

Det gælder bl.a. en ny kontaktgruppe for kontraterrorisme, som PET etablerede i juni 2008. Kontaktgruppen består af repræsentanter fra offentlige myndigheder, brancheorganisationer og større private virksomheder og er etableret for at imødegå sikkerhedsmæssige trusler, som går på tværs af samfundets skel.

Sidste år lykkedes det også Danmark at udbrede et dansk forbud mod salg af handelsgødning med over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat til resten af EU. Forbuddet, der kun gælder privatpersoner og som træder i kraft den 27. juni 2010, skyldes, at ammoniumnitratgødning har været anvendt af terrorister til fremstilling af bomber ved flere udenlandske terrorangreb.

Endelig kan man - sammen med meget mere - læse om, hvordan en række myndigheder i 2008 igangsatte flere tiltag for at forbedre sikkerheden på Århus Havn.

Om de Nationale Sårbarhedsrapporter
Som led i den løbende nationale sårbarhedsvurdering udsender Beredskabsstyrelsen hvert år en national sårbarhedsrapport. Rapporterne gennemgår udvalgte hændelser og initiativer, der har præget samfundets beredskab i det forgangne år.

Læs mere