Printed from www.primodanmark.dk
National risiko- og beredskabsvurdering i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske beredskabsmyndighed, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har afleveret den første nationale risikovurdering til regeringen.

 

Der er identificeret 27 særlig alvorlige nationale hændelser, hvoraf 7 er analyseret og vurderet nærmere.

 

De syv analyserede hændelser vedrører:

  • omfattende forstyrrelser i GNSS (Global Navigation Satellite Systems),
  • en skoleskydning,
  • forstyrrelser af drikkevandsforsyningen p.g.a. olieudslip i Stockholms råvand,
  • forstyrrelser af levnedsmiddelforsyningen p.g.a. mangel på brændstof,
  • en omfattende brand i et krydstogtskib,
  • et dæmningsbrud på en stor dæmning i f.m. et vandkraftværk, samt
  • en langvarig hedebølge.

 

MSB har for disse hændelser vurderet sandsynligheden for at hændelsen vil ske inden for et år samt konsekvenserne heraf.

 

Yderligere 4 hændelser vil blive analyseret. Det drejer sig om pandemi i f.m. fugleinfluenza, kernekraftulykke med radioaktivt udslip, terrorattentat i det centrale Stockholm samt spredning af social uro og opløb i Sverige.

 

MSB har endvidere lavet en samlet vurdering af det svenske samfunds kriseberedskab 2012. Heri indgår berørte centrale myndigheder, regionale myndigheder og større private aktører.

 

Myndighedernes analyser peger på forskellige forhold, der skal forbedres, herunder mere regelmæssig uddannelse og øvelser. Det er også nødvendigt at forbedre informationssikkerhed og robusthed i infrastruktur for at mindske sårbarheden i samfundsvigtig virksomhed.
    
Samarbejdet mellem offentlige og private aktører skal også udvikles, ikke mindst i sektorer hvor vigtige samfundsfunktioner udføres af private aktører.

 

Læs MSB's samlede rapport "Risker och förmågor 2012" her.