Printed from www.primodanmark.dk
Når havet stiger. Nyt klima - nyt liv?
Printervenlig udgave
Rapporten er udarbejdet sammen med en planlægningsgruppe med repræsentater fra blandt andet DHI - Institut for Vand og Miljø, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Danmarks Miljø Undersøgelser og Danmarks Naturfredningsforening (DK, 2005).

Uddrag fra rapporten:

Stigningen af havspejlet begynder langsomt, men allerede nu er der et behov for at vurdere og debattere konsekvenserne for de kystnære og lavtliggende områder i Danmark. Sådan lyder planlægningsgruppens vurdering efter Teknologirådets to scenarieværksteder, hvor der blev peget på nødvendigheden af at tilpasse lokalplanlægningen efter den kommende havspejlsstigning.

Læs rapporten her (pdf)