Printed from www.primodanmark.dk
Mindre kriminalitet via byplanlægning
Printervenlig udgave

Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i Danmark, bl.a. ved at engagere borgerne og bruge ny viden om kriminalitet og forebyggelse, som kan styrke de professionelle i deres arbejde.

 

Samarbejdet består af ni projekter, herunder projektet "Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning". Samlet set fokuserer de ni projekter på indbrud og hjemmerøverier, vold og hærværk i det offentlige rum samt seksuelle overgreb blandt unge.

 

Statens Byggeforskningsinstitut har i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og

TrygFonden udarbejdet rapporten "Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning".

 

Rapporten indgår som teoretisk grundlag for projektet "Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning".

 

Målet er at gøre det lettere for kommunale byplanlæggere og arkitekter at tænke i kriminalitetsforebyggelse ind i kommune- og lokalplanlægning.

 

En nærmere præsentation af rapportens resultater kan ses her.