Printed from www.primodanmark.dk
Miljø og Folkesundhed: Risici opleves vidt forskelligt
Printervenlig udgave
Rapport om risikooplevelse (DK, 2001)

Uddrag:

I befolkningen og i medierne tales der mere og mere om risiko. Her i bladet har der gennem årene været skrevet ledere og artikler om risikovurdering, om risikohåndtering og om risikokommunikation. Nu har vi så fået mulighed for at præsentere rapporten “Oplevelse af risici” for læserne.

Rapporten er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, der er nedsat af SMFs centerråd med det formål at beskrive det danske forskningsbehov inden for miljømedicinsk risikooplevelse og fremlægge en overordnet forskningsplan for området.

Risici opleves vidt forskelligt