Printed from www.primodanmark.dk
Mestring af småskader
Printervenlig udgave
Håndbog om behandling af småskader, som skal gøre personale i daginstitutioner bedre i stand til at nedbringe antallet af skadestuebesøg (DK, 2004)

Uddrag:

Når børn leger, søger de ofte at overskride deres grænser – skader kan derfor aldrig undgås helt. Der sker mange uheld hver eneste dag. Langt de fl este ulykker sker i hjemmet, men også i skolen og daginstitutionen kommer børn dagligt til skade. Dette betyder, at de voksne, der har ansvar for børnene, ofte kommer ud for at skulle tackle en ulykkes– eller skadessituation.

Vi kan selv - mestring af småskader