Printed from www.primodanmark.dk
Medlemmerne af Udbudslovsudvalget er udpeget
Printervenlig udgave

Det nye EU udbudsdirektiv er færdigforhandlet. Direktivet åbner op for flere nye muligheder på udbudsområdet.

 

Erhvervs- og vækstministeren har udpeget medlemmerne til udbudslovsudvalget, der har til formål at udarbejde et forslag til en dansk udbudslov. Udvalget skal blandt andet se på, hvordan ordregivere og leverandører får de bedste muligheder for at udnytte de nye muligheder i direktivet.

 

Udbudslovsudvalget skal aflevere en rapport til erhvervs- og vækstministeren i midten af 2014, med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag i folketingssamlingen 2014/2015.

 

Udover udvalgets møder, har udvalget planlagt en aktiv konferencedag tirsdag d. 5. november 2013, hvor udvalget vil invitere en større kreds af praktikere til at drøfte udfordringer og input.

 

Udvalgets formand er vicedirektør Hanne Kristensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Se alle udbudslovsudvalgets medlemmer her og udvalgets kommissorium her.