Printed from www.primodanmark.dk
Malmø får Kommunalråd til fremme af tryghed i kommunen
Printervenlig udgave


Som omtalt i PRIMO’s nyhedsbrev for oktober har der gennem flere år været øget fokus på sikkerhed og tryghed i de svenske kommuner.

Som bekræftelse herpå har Malmø kommune i forbindelse med konstitueringen efter det svenske kommunalvalg oprettet en ny kommunalrådspost m.h.p. fremme af tryghed og bekæmpelse af krimimnalitet.

Posten besættes med Katrin Stjernfeldt Jammeh, som bliver Kommunalråd med ansvar for skole, tryghed og velfærd.

Al børne- og ungdomsvirksomhed, det kriminalitetsforebyggende arbejde, socialtjenesten og folkesundhed samles dermed under en hat, m.h.p. en særlig indsats mod ungdomskriminalitet.

Målinger viser, at det Malmøborgerne prioriterer højest er tryghedsspørgsmål og skoleresultater.

”Mange er urolige. Nu tager vi et helhedsgreb og satser på tidlige indsatser” oplyser socialdemokratiets stabschef Julia Janniec efter forhandlingerne og den nye kommunalrådsorganisation.

Kommunen har allerede den 1. juli tilpasset sin organisation ved at oprette en afdeling for tryghed og sikkerhed, under ledelse af en ”trygghets- och säkerhetsdirektör” ..

Læs mere om Malmø kommunes samlede indsats for at skabe øget tryghed på www.malmo.se (søg på ”trygghet”).