Printed from www.primodanmark.dk
Lokale risici i et klima under forandring
Printervenlig udgave

Flere, større og hyppigere oversvømmelser og nogle af Europas højeste skadesomkostninger. Ny rapport fra Miljøministeriet giver for første gang overblik over konsekvenserne for Danmark ved et ændret klima.

 

Havene omkring Danmark vil hæve sig i fremtiden som en konsekvens af klimaforandringerne. Hændelser, der i dag sker med 500 års mellemrum, vil ved udgangen af dette århundrede forekomme langt oftere. København vil eksempelvis opleve en vandstand på 1,7 meter over normalen flere gange om året. Og i Esbjerg vil vandstanden være mere end fire meter over normalen hvert femte år mod hvert 100. år i dag.

 

Det er et par af konklusionerne i en ny rapport fra Miljøministeriet, der for første gang giver et overblik over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil betyde for Danmark. Samlet set forventes det, at Danmark frem mod år 2100 vil opleve havstigninger på omkring 70 til 80 centimeter.

 

Rapporten udspringer af FN-organet IPCC's delrapport om klimatilpasning, som er blevet analyseret med fokus på konsekvenserne for Danmark og har fået tilføjet nyt input fra forskerkonsortiet CRES, der består af DMI, GEUS, DTU, Københavns Universitet, DHI og Aarhus Universitet.

 

Rapporten viser også, at Danmark er blandt de fem lande i EU, der vil stå til de højeste skadesomkostninger ved havvandniveaustigninger i forhold til bruttonationalproduktet, fordi det er dyrt at beskytte vores lange kystlinje.

 

Oversvømmelser fra skybrud og havet er ikke de eneste konsekvenser af et ændret klima, Danmark vil opleve. I nogle perioder kan det blive nødvendigt at vande mere, og nye arter vil finde til landet på grund af højere temperaturer.

 

Danske analyser har bl.a. vist, at behovet for markvanding i Vest- og Sydjylland vil blive øget med 50 til 100 procent ved udgangen af dette århundrede.

 

Læs hele rapporten "Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark", oktober 2014, her.