Printed from www.primodanmark.dk
Legal Risk Management
Printervenlig udgave
Konsulent Jon Iversen har skrevet en artikel om nødvendigheden af legal risk management (DK, 2005)

Uddrag:

Hvorfor Legal Risk Management? I modsætning til en offentlig virksomhed, der skal have lovhjemmel for at kunne agere i forhold til borgerne, må en privat virksomhed foretage sig alt det, der ikke e forbudt ved lov. En række virksomheder har valgt at gå længere end de ifølge loven er forpligtet til. De opererer med interne regler, der tilgodeser eller beskytter virksomhedens stakeholders i højere grad end loven tilsiger. At virksomheder viser deres samfundsansvar og driver forretning efter mere holistiske principper har vundet indpas i de senere år i forbindelse med debatten om Corporate Social Responsibility (CSR). Ved at vise CSR opbygger virksomhederne goodwill blandt deres stakeholders og mindsker risikoen for negativ presseomtale.

Hvis en virksomhed overtræder lovgivningen eller ikke prioriterer CSR, risikerer den at blive idømt bøder og/eller lide et imagetab. Det er ofte svært at kvantificere et værditab som følge af dårlig publicity, men i værste fald kan tab af goodwill ramme virksomhedens salg i betydelig grad eller sågar bringe virksomheden til fald, hvilket henholdsvis Nike- og Arthur Andersen-sagerne er eksempler på. Da en virksomheds image også er af stor vigtighed i forsøget på at tiltrække dygtige medarbejdere, synes fastholdelse og opbygning af image og brand at blive tillagt stadig større vægt i disse år.

Download artikel (pdf)