Printed from www.primodanmark.dk
Ledelsesevaluering i kommuner og regioner
Printervenlig udgave

Det er bredt anerkendt, at god ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at det offentlige kan levere service af høj kvalitet og skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Ledelsesevaluering er ét af de redskaber, kommuner og regioner kan bruge i deres arbejde med at udvikle bedre ledelse på alle niveauer.

Mange kommuner og regioner har allerede gjort sig erfaringer med sådanne evalueringer. Andre er ved at planlægge deres første evalueringsrunde. I de kommende år kommer de fleste til at forholde sig til fænomenet, som med trepartsaftalen for alvor er blevet sat på dagsordenen.

Derfor har KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet i fællesskab udarbejdet denne guide til ledelsesevalueringer, der er målrettet kommunale og regionale arbejdspladser. Guiden henvender sig ikke i første omgang til lederne selv, men til alle i kommuner og regioner, der skal være med til at beslutte, tilrettelægge, gennemføre og følge op på ledelsesevalueringer.

Download guide