Printed from www.primodanmark.dk
Kvalitetsudvikling af det lokale SSP-samarbejde
Printervenlig udgave
Det Kriminalpræventive Råd tilbyder kommunerne gratis sparring til deres arbejde med at kvalitetsudvikle det lokale SSP-samarbejde (DK, 2007)


Uddrag:

Konsulenterne kan bruges til sparring om f.eks:

• Mål og metoder for det fremtidige SSP-samarbejde. Rådgivningen tager udgangspunkt i kommunens eksisterende samarbejdsform og initiativer på det kriminalitetsforebyggende område.
• Konkretisering af formål og mål for indsatserne.
• Præcisering af målgrupper.
• Afdækning af, hvilke udviklingsbehov organisationen har.
• Afdækning af, hvilke metoder, der er behov for.
• Forandring og kultursammensmeltning, bl.a i forhold til det fremtidige samarbejde mellem kommunen og politiet.
• Kortlægning af problemfelter og konkrete kriminalpræventive metoder, der ser ud til at virke inden for forskellige problemområder.

Det Kriminalpræventive Råd dækker konsulenternes timehonorar og øvrige omkostninger – fx transport mv.

Læs mere om tilbuddet på:
http://www.crimprev.dk/sw6647.asp