Printed from www.primodanmark.dk
Kriseinfo.dk er lukket fra den 1. januar 2012
Printervenlig udgave

Som omtalt i PRIMOs nyhedsbrev for december 2011 blev der den 16. november 2011 indgået en bred politisk aftale om redningsberedskabet i Danmark for 2012. Aftalen betyder bl.a., at kriseinfo.dk er lukket med virkning fra 1. januar 2012.


Den nærmere begrundelse fremgår af nyhedsbrevet fra december.


Lukningen af kriseinfo.dk som følge af den politiske aftale betyder, at myndighederne i tilfælde af en krise ikke længere vil bringe informationer til borgerne via hjemmesiden http://www.kriseinfo.dk/


Kriseinformation fra myndighederne efter 1. januar 2012

Fra 1. januar 2012 skal offentligheden søge kriseinformation på myndighedernes egne hjemmesider eller på http//www.politi.dk.


Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at myndighedernes informationer til befolkningen via beredskabsmeddelelser fortsat bringes af DR og TV2.


Meldingen herom kan læses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller på http://www.kriseinfo.dk/