Printed from www.primodanmark.dk
Kriseberedskab ved alvorlig akut hændelse
Printervenlig udgave


Rapport fra Gentofte kommune om Børn og forebyggelses indsats overfor en tragisk busulykke, som ramte en af kommunens daginstitutioner.

Forord af Torben H. D. Pedersen, Direktør, Børn og Forebyggelse:

Dette dokument handler om Børn og Forebyggelses indsats overfor en tragisk busulykke, som ramte én af vores daginstitutioner. Det var en hændelse, som alle ville ønske ikke havde fundet sted. At beskrive kriseindsatsen er et vanskeligt rum at begive sig ind i. Alle, der er i berøring med så alvorlig en ulykke, er påvirket af de menneskelige konsekvenser.

Det er indlysende, at selve indsatsen i høj grad var drevet af et stort ønske om – hvis muligt – at afhjælpe og lindre den smerte, ulykken forårsagede for så mange. Hvis vores skildring fremstår analytisk og klinisk er det fordi, vi ønsker at give et klart og overskueligt billede af indsatsen. Vi trækker nogle vigtige erfaringer frem, som vi mener andre, der skal håndtere en lignende situation, kan bruge.

Jeg vil gerne sige tak til forældrene for deres gode samarbejde, til Falck og Politi for at inddrage os fra første færd og give os de nødvendige oplysninger, så vi kunne agere så hensigtsmæssigt som muligt, til Helsingør, Hillerød, Gentofte hospitaler og Rigshospitalet for at tage så godt hånd om børn og medarbejdere fra institutionen. Til Rigshospitalets Traumecenter og Gentofte Hospitals Krisecenter og privat-praktiserende psykologer for jeres professionelle medvirken til at tage hånd om det personale og de familier, der efterfølgende har haft brug for krisehjælp. Til slut en meget stor samlet tak til lederen og medarbejderne i institutionen og til medarbejderne i Børn og Forebyggelse. Tak for jeres mod og dygtighed.

Torben H. D. Petersen
Direktør, Børn og Forebyggelse

Læs mere