Printed from www.primodanmark.dk
Kortlægning af ekstremistiske miljøer i Danmark
Printervenlig udgave

SFI har kortlagt de ekstremistiske miljøer i Danmark. Formålet hermed har været at skaffe viden om miljøer med holdninger og vilje til handlinger, der kan være i konflikt med demokratiske styreformer.

 

Kortlægningen er en del af regeringsgrundlaget fra 2011, og rapporten skal danne baggrund for regeringens kommende handleplan mod radikalisering.

 

Med det sigte viser kortlægningen, at der er tre ekstremistiske miljøer med i alt 15 grupper, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske: Seks højreradikale, fire venstreradikale og fem islamistiske grupper som er spredt i hele landet.

 

Det har ikke været muligt at få indblik i, hvor mange personer grupperne omfatter, og da kortlægningen er et øjebliksbillede, er det svært at konkludere, om de enkelte grupper er i vækst eller på retræte.

 

Alle grupperne afviser kriminalitet eller vold. Men der er enkeltindivider knyttet til miljøerne, der benytter sig af kriminelle og voldelige metoder. Fx er der er i det venstreradikale miljø personer, som er parate til at opsøge konflikt med politiet. I de islamistiske og højreradikale miljøer er der særlige problemstillinger i forhold til rocker- eller bandemiljøer.

 

De højreradikale rekrutterer gennem personlige netværk og internettet, og medlemmerne er oftest mænd. De islamistiske grupper, der også har en overvægt af mænd, bruger ligeledes personlige relationer, netværk og internettet til rekruttering. Blandt de venstreradikale foregår rekruttering mest via sociale tiltag som fester, koncerter og demonstrationer. Og der synes at være en ligelig kønsfordeling.

 

Læs SFI's rapport "Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. En kortlægning.", september 2014 her.