Printed from www.primodanmark.dk
Kommunikation om forebyggelse og sygdomsrisici - et temahæfte
Printervenlig udgave
Temahæftets overordnede konklusioner er, at risikokommunikation bør tilpasses den aktuelle kontekst – hvem man kommunikerer med, under hvilke forhold og med hvilket formål. Derudover bør man være bevidst om, at risikokommunikation aldrig er neutral – det indgår stort set altid i formålet at få andre til at ændre adfærd (DK, 2006).

Uddrag:

Temahæftet giver nogle kvalificerede bud på, hvordan man kan arbejde vidensbaseret med risikokommunikation. Hvordan man kan tage højde for den aktuelle målgruppe ved at søge viden i praksis og i litteraturen. Samt hvordan man kan reflektere over formålet med sine budskaber og over hvordan man formidler dem.

Temahæftet er en samlet afrapportering af Viden- og dokumentationsenhedens årstema 2005 om risikokommunikation. Det bygger på materiale, der beskriver emnet fra forskellige synsvinkler. Hæftet belyser problemstillinger som:

  • myndighedernes rolle og ansvar for risikokommunikation
  • forskellen mellem professionelle og lægmands perspektiver på, hvilke risikofaktorer det er relevant at beskytte sig imod
  • etniske minoriteters sygdomsopfattelse
  • unge mænds risikologik

Rapporten er udarbejdet af jorunalist Charlotte Frendved på baggrund af VDE´s udgivelser om årstemaet risikokommunikation 2005

Læs rapporten her (.pdf)