Printed from www.primodanmark.dk
Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge
Printervenlig udgave

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 11. august 2011 afgivet udtalelse om kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer. Det fremgår af udtalelsen, at kommuner efter ministeriets opfattelse ikke lovligt kan tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler.

 

Ministeriets udtalelse kan ses her.


For så vidt angår kommuner, der allerede har tegnet en ulykkesforsikring, finder ministeriet, at det påhviler disse kommuner at tage initiativ til at bringe de omhandlede forsikringer til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder.


Men det er ikke alle danske forældre, der ved, at deres børn i dagtilbud og folkeskoler herefter  ikke vil være dækket af en offentlig ulykkesforsikring.


Det viser en ny undersøgelse fra Gallup foretaget for Gjensidige Forsikring. Her har 60 pct. af forældrene svaret, at de ikke kender til de nye forhold og konsekvenserne heraf. 


- Tidligere var langt de fleste børn inkluderet i en kommunal, kollektiv ulykkesforsikring. Dette er de ikke længere, og det betyder helt konkret, at hvis dit barn kommer ud for en ulykke og ikke har den nødvendige forsikring, så er der ingen dækning. Det, der bekymrer os er, at en masse børn uvildigt havner i en risikozone, hvor de er uden sikring, hvis de kommer ud for et uheld, siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør i Gjensidige Forsikring.


Undersøgelsen fra Gallup er nærmere omtalt i en pressemeddelelse fra Gjensidige Forsikring her.