Printed from www.primodanmark.dk
Printervenlig udgave

Konferencen er blevet aflyst!

Den Trygge Kommune inviterer til Kommunernes Tryghedsdag 2013 den 30. januar.

Tryghedsdagen behandler temaet "Børns tryghed - respekterer vi børns behov for at være børn?"

 

Konferencen sætter fokus på følgende spørgsmål:

 

- Hvad er forholdet mellem børn, risiko og tryghed?
- Alle ønsker vi trygge børn, men har vi fjernet for mange risici i børnenes liv, så barndommen bliver oplevelsesløs, og børnene bliver ude af stand til at håndtere risici?
- Og hvilken indflydelse har muligheden for at tage risici i barndommen på evnen til at løbe risici i voksenlivet?

 

Den Trygge Kommune har desuden udskrevet en åben konkurrence over samme tema med titlen "Hvordan får vi trygge og robuste børn?". Prisen for det bedste projekt uddeles på Kommunernes Tryghedsdag 2013.


Den Trygge Kommune blev lanceret i maj 2010 og er åben for alle kommuner, myndigheder, private virksomheder, frivillige organisationer og andre med interesse for initiativets formål.

 

Den Trygge Kommune er organiseret med en rådgivende komité og et fagligt sekretariat. PRIMO sidder med i den rådgivende komite. Initiativet støttes af Gjensidige.

 

Se nærmere om konferenceprogrammet og Den Trygge Kommune her.