Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes klimaindsats halter
Printervenlig udgave

CONCITO har i april måned 2010 foretaget en undersøgelse af de danske kommuners klimaindsats. Formålet har været at få et aktuelt indblik i, hvor langt kommunerne er i prioriteringen og planlægningen af både CO2-reducerende tiltag og klimatilpasning. Undersøgelsen indgår således i CONCITOs Annual Climate Outlook of Denmark og kan bidrage med data om, i hvor høj grad de danske kommuner bidrager til Danmarks reduktioner af drivhusgasser.

Læs undersøgelsen her