Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes indsats for at forebygge alkoholmisbrug er helt utilstrækkelig
Printervenlig udgave


Der er lang vej endnu, førend kommunerne yder en tilstrækkelig og nødvendig indsats på alkoholområdet. Der mangler anerkendelse af, at der er et problem, og at kommunerne, jf Sundhedsloven, har et ansvar. Alkoholområdet er fyldt med tabuer, og tabuer er ikke noget godt grundlag at handle på, heller ikke i kommunerne.

Med publikationen ”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer”, der er sendt ud til alle landets kommuner og regioner, er vi i Sund By Netværket kommet godt fra start. Nu kommer så prøven på, hvor anvendelig modellen er og hvilke barrierer, der er for fremme af folkesundheden i Danmark.

Læs nyhedsbrevet her