Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes fremtidige risikofinansiering
Printervenlig udgave

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 8.september 2011 at iværksætte et projekt vedr. kommunernes fremtidige risikofinansiering.

 

Bestyrelsen vurderer, at der er behov for at udvikle en standard for, hvordan kommunerne håndterer den fremtidige risikofinansiering, herunder sikrer sig, at markedet tilbyder løsninger, som tager højde for kommunernes egenart og for den udvikling, som de står overfor.

 

Dette skal ses i lys af den stigning i omfanget af selvforsikring i de danske kommuner, der har fundet sted siden kommunalreformen i 2007.

 

Hertil kommer de aktuelle krav til en strammere økonomistyring i kommunerne, hvilket øger fokus på forsikringsområdet og kravene til håndtering af uforudsete udgifter.

 

I første fase gennemføres en foranalyse med inddragelse af udvalgte kommunaldirektører og økonomidirektører, som grundlag for afholdelse af konference primo 2012.

 

Derefter forventes iværksat en bredere vifte af aktiviteter i samarbejde med interesserede kommuner og udvalgte interessenter i 2012.

 

Projektet gennemføres med Henrik Klitmøller Rasmussen, tidligere direktør i Gjensidige og nuværende partner i EIRM, som projektleder.

 

Nærmere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Svend Tychsen st@primodanmark.dk