Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes fremtidige opgaver på sundhedsområdet
Printervenlig udgave
Fokus har udgivet en rapport om kommunernes nye sundhedsopgaver (DK, 2006)

Uddrag:

Som følge af kommunalreformen og den indbyggede opgavereform står kommunerne over for en række nye udfordringer og øget ansvar i forhold til forebyggelse og genoptræning. Ambitionen er at skabe sammenhængende patientforløb, og med en fortsat specialisering og effektivisering af sygehusbehandlingen kan der forudses en stigende forventning om, at en stadig større del af behandlingen foregår uden for sygehus. På flere felter kan der således forventes øgede krav til ekspertise i den kommunale sundhedssektor og koordinering med den sekundære sundhedssektor.

I rapporten undersøges følgende spørgsmål:

- Hvordan kan forebyggelse udbygges og tilrettelægges i de nye kommuner?
- Hvad skal der til for, at mere genoptræning kan foregå uden for sygehus?
- Hvad skal der til for, at flere plejeopgaver kan udføres i den primære sundhedssektor?

Læs mere om rapporten på Fokus' hjemmeside