Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes brug af finansielle instrumenter
Printervenlig udgave

Ugebrevet Mandag Morgen har gennemgået en række kommuners regnskaber og kritiserer på den baggrund i en artikelserie den kommunale sektors anvendelse af andquot;swapsandquot; og andre mere komplekse finansielle instrumenter, jfr. MM 24 fra 21. juni 2010.

Kommunernes formål med de såkaldte swaps er at holde renteudgifterne på deres gæld nede og samtidig gardere sig mod alt for store udsving.

Ugebrevet finder, at anvendelsen af disse og andre mere avancerede finansielle instrumenter udgør en betragtelig risiko for den kommunale økonomi og efterlyser klarere regler for, hvad kommunerne må foretage sig.

Artikelserien har vakt en vis politisk opmærksomhed, jfr MM 25 fra den 28. juni 2010.

I lyset heraf arbejder PRIMO i samarbejde med Danske Bank på at afholde et seminar til efteråret 2010 om anvendelse af swaps og andre aktuelle emner af relevans for den finansielle risikoledelse i kommunerne.

Nærmere herom på PRIMO's hjemmeside.