Printed from www.primodanmark.dk
Kommunerne skal udbyde flere opgaver
Printervenlig udgave


Regeringen har den 11. april 2011 indgået aftale om den såkaldte ’konkurrencepakke’, der bl.a. har til formål at øge kommunernes konkurrenceudsættelse.

Samtidig skal private virksomheder have øget mulighed for at udnytte erhvervspotentialet i den offentlige sektor.

Regeringen vil indlede forhandlinger med KL med henblik på at indgå aftale om, at kommunerne forpligter sig til, at mindst 31,5 pct. af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes i 2015. Samtidig vil aftalen forpligte de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mindst, til at øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner.

For at fremme offentligt - privat samarbejde er parterne bag forliget enige om, at se på

- ny udbudslov og smidigere udbudsregler
- modernisering og effektivisering af Klagenævnet for Udbud
- styrket indsats for offentlig-private partnerskaber (OPP).
- værktøjskassen for OPS skal styrkes
- det skal være nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i udbud
- mere fælles indkøb i den offentlige sektor

En række af forslagene sigter mod at etablere mere faste standarder for offentligt-privat samarbejde og på den måde reducere risici forbundet hermed.

Allerede i denne Folketingssamling forventes der at blive fremsat 7 lovforslag og ændret en række bekendtgørelser mv. ikke mindst på byggeområdet.

Samlet er der tale om et omfattende katalog med 40 initiativer, der vil styrke konkurrencen over en bred kam.

Den samlede aftale om konkurrencepakken kan ses her.