Printed from www.primodanmark.dk
Kommunerne får frihed til at bestemme selv om konkurrenceudsættelse
Printervenlig udgave

Regeringen vil styrke det offentlig-private samarbejde og skabe grundlag for mere konkurrence; men uden tvang. Kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal vurdere lokalt, hvordan de får private til at løse opgaverne. Det har regeringen den 17. april 2012 vedtaget med støtte fra Liberal Alliance og Enhedslisten.


Tidligere var det muligt for indenrigsministeren at fastsætte hvilke og hvor stor en andel af opgaverne, kommuner og regioner skulle konkurrenceudsætte.


Regeringen ønsker at udvide og styrke offentlig-privat samarbejde. Det skal være en konkret, lokal vurdering, hvordan kommunen og regionen får private til at løse opgaverne.


Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: "Regeringen ønsker at udvikle samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører. Derfor ønsker regeringen fortsat at indgå aftale med KL og Danske Regioner om at fremme offentlig-privat samarbejde og innovation gennem øget brug af konkurrenceudsættelse. Men vi skal ikke komme fra regeringens side og pådutte kommunerne og regionerne at konkurrenceudsætte bestemte opgaver. Det, der fungerer godt i en kommune eller region, er ikke nødvendigvis den bedste løsning andre steder. "


Hos KL er man glad for den øgede frihed.
 
"Udbud og konkurrenceudsættelse er et godt redskab at have i den organisatoriske værktøjskasse, men udlicitering er ikke et mål i sig selv. Det, som giver mening i én kommune, giver ikke nødvendigvis mening i alle kommuner. Om konkurrenceudsættelse af en given opgave er en god ide, afhænger bl.a. af det organisatoriske set-up, herunder snitfladerne til resten af organisationen," udtalte KL's formand, Jan Trøjborg i den forbindelse.
 
Ifølge KL er der i dag høje administrative omkostninger forbundet med konkurrenceudsættelse, fordi reglerne er for stive. Det skyldes dels det danske klagesystem, som fastsætter praksis på området, dels EU-reglerne, som definerer rammerne for brugen af udbud. KL så gerne, at begge dele blev ændret, så der blev enklere og mere fleksible rammer for brug af udbud og konkurrenceudsættelse.