Printed from www.primodanmark.dk
Kommunens informationssikkerhed - en vejledning til de svenske kommuner
Printervenlig udgave

MSB, den svenske myndighed for samfundsberedskab, har udarbejdet en vejledning, som skal støtte svenske kommuner, så de på en konkret og enkel måde kan lave systematisk informati-onssikkerhedsarbejde.

 

Udgangspunktet er, at kommunerne har ansvaret for en betydelig del af samfundets tjenester og kommunernes informationshåndtering derfor er en kritisk del af samfundets informations-sikkerhed.

 

Den nye vejledning skal understøtte et metodisk og langsigtet informationssikkerhedsarbejde i kommunale forvaltninger og selskaber.

 

Vejledningen retter sig primært mod dem, som i praksis skal udføre arbejdet med kommunens informationssikkerhed.

 

Det betones dog samtidig, at det i arbejdet med at videreudvikle kommunens informationssikkerhed er vigtigt at inddrage i princippet hele den kommunale organisation.

 

Læs vejledningen her.