Printed from www.primodanmark.dk
Kommunalreformens gennemførelse – en status.
Printervenlig udgave
I publikationen gøres status for de forberedelser af kommunalreformen, der siden 2004 har fundet sted i kommuner, amter/regioner og i staten (DK, 2006)Uddrag:

I publikationen redegøres der for:

• De overordnede juridiske og økonomiske rammebetingelser for reformen
• Overdragelse af ressourcer som følge af den ændrede opgavefordeling og den ændrede geografiske inddeling
• Kommunernes forberedelser, bl.a. den politiske og administrative organisering af de 98 nye kommuner samt forventningerne til den fremtidige organisering af borgerservice
• Etablering af nye lokale statslige myndigheder

Læs publikationen her (.pdf)