Printed from www.primodanmark.dk
Kommunal sundhedsprofil
Printervenlig udgave
Vejledning til modelspørgeskema fra Statens Institut for Folkesundhed (DK; 2005)
Uddrag:

Kommunalreformen og den nye sundhedslov betyder, at kommunerne har fået ansvaret for
den lokale forebyggelsesindsats – både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. På fx alkoholområdet har kommunerne også fået ansvar for behandlingsindsatsen. Der er tale om nye krav og udfordringer til kommunerne, dels i form af planlægning og prioritering af indsatsen – såvel den forebyggende og sundhedsfremmende indsats som den behandlende indsats - dels i form af gennemførelse og monitorering af den ydede indsats.

I Danmark er det et generelt krav til sundhedsindsatsen, at den skal være evidensbaseret.
Det betyder, at man skal tage udgangspunkt i viden om befolkningens sundhedstilstand og
om de determinanter, der spiller en rolle for, om en befolkning (og enkeltindivider) holder sig sund og rask eller bliver syg. Endvidere skal veldokumenteret viden om, hvilke indsatser der er virksomme og omkostningseffektive, lægges til grund.

Læs mere

Download vejledning til modelspørgeskema (pdf)

Download Modelspørgeskema - Kommunal sundhedsprofil (pdf)