Printed from www.primodanmark.dk
Kommunal sundhedspolitik
Printervenlig udgave
En KL-vejledning om indhold og indsatser (DK, 2006)
Uddrag:

Kommunerne skal fra 1. januar 2007 både varetage nye sundhedsopgaver og medfinansiere det regionale sundhedsvæsen. Sundhed kommer dermed til at fylde væsentligt mere i kommunerne end hidtil.

Baggrunden for reformen på sundhedsområdet er for det første den udvikling, som har fundet sted i sygdomsmønstret. Der bliver stadigt flere med livsstilssygdomme, og der bliver flere kronisk syge. Det giver behov for ikke blot at fokusere på sygdomsbehandling, men også på forebyggelse.

Udviklingen indebærer for det andet, at der hele tiden udvikles nye og mere avancerede behandlingsmetoder. Det har medført en øget specialisering og centralisering af sygehusvæsenet. Samtidig betyder udviklingen i behandlingsteknologien, at der er blevet mulighed for at indføre mere skånsomme og effektive behandlingsmetoder. Det har givet flere ambulante behandlinger og kortere liggetid på sygehusene, men også øget kravene til opfølgning, fx i form af genoptræning.

Download vejledningen (pdf)